Νέα του ιστοχώρου

Picture of Προγράμματα Elqa
Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος" - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
by Προγράμματα Elqa - Thursday, 22 September 2016, 4:32 PM
 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω ...

Read the rest of this topic
(189 words)
 
Picture of Προγράμματα Elqa
Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος" - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
by Προγράμματα Elqa - Thursday, 22 September 2016, 4:31 PM
 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω ...

Read the rest of this topic
(207 words)
 
Picture of Προγράμματα Elqa
Εγγραφές στα εξ' αποστάσεως ΙΔΒΕ Προγράμματα
by Προγράμματα Elqa - Thursday, 21 January 2016, 11:38 AM
 

Εγγραφές στα εξ' αποστάσεως ΙΔΒΕ Προγράμματα: 

1. "Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας"

2. "Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Αιματολογίας"

Οι εγγραφές στα ανωτέρω προγράμματα μπορεί να γίνονται μέχρι και 31/05/2016. 

Η ...
Read the rest of this topic
(139 words)