Νέα του ιστοχώρου

Φωτογραφία Προγράμματα Elqa
Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος" - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
από Προγράμματα Elqa - Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016, 4:32 μμ
 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω ...

Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(189 λέξεις)
 
Φωτογραφία Προγράμματα Elqa
Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος" - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
από Προγράμματα Elqa - Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016, 4:31 μμ
 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω ...

Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(207 λέξεις)
 
Φωτογραφία Προγράμματα Elqa
Εγγραφές στα εξ' αποστάσεως ΙΔΒΕ Προγράμματα
από Προγράμματα Elqa - Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2016, 11:38 πμ
 

Εγγραφές στα εξ' αποστάσεως ΙΔΒΕ Προγράμματα: 

1. "Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας"

2. "Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Αιματολογίας"

Οι εγγραφές στα ανωτέρω προγράμματα μπορεί να γίνονται μέχρι και 31/05/2016. 

Η ...
Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(139 λέξεις)