Πρόγραμμα: Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Εργαστηριακής Μοριακής Βιολογίας

Περίγραμμα Διδακτέας Ύλης Προγράμματος

1η Ενότητα: Μοριακή Βιολογία

2η Ενότητα: Μοριακές Τεχνικές

3η Ενότητα: Εργαστηριακές Διαδικασίες

4η Ενότητα: Εφαρμογές Μοριακών Δοκιμών

5η Ενότητα: Πιστοποίηση Γνώσεων